Shiva-Yantra-1.png

Amintește-ți de Sine!

Kamalatmika Yantra

Marea Putere Cosmică a Păcii și a Comorilor Universale, îndepărtează sărăcia de toate felurile fiind strălucitoare și plină de excelență. Ca manifestare a  energiei deliciului și puterii fericirii perfecte întruchipează poezia, estetica și puritatea, oferind suportul lumii fenomenale.

Kamalamika, Marea Putere Cosmică A PĂCII ȘI a Comorilor Universale, cea care distruge sărăcia acordând bunăstare, prosperitate și fertilitate.

Starea de unitate reconstruită, întruchiparea a tot ceea ce este de dorit.

În și dincolo de manifestare

Kamalatmika, Marea Putere Cosmică a Păcii și a Comorilor Universale este începutul și sfârșitul închinării noastre în fața Zeiței Eterne. Inițial, ne-am apropiat de Mama Divină căutând ajutor în realizarea nevoilor și dorințelor umane precum sănătatea, prosperitatea și un destin fericit. Mai tarziu desăvârșind înțelegerea asupra Mamei Divine îi realizăm prezența în toate lucrurile și experiențele vieții, și în realizarea faptului că nu există nimic în afara ei. Ea este în tot și dincolo de oricare manifestare.

Inima

Kamalatmika iși are sediul în Chakra inimii din corpul subtil, care este locul închinării devoționale. Ea este încântarea inimii și dorința pentru frumusețe și fericire perfectă. Vizualizează această împlinire perfectă ca har divin ce ajunge în mod natural în inimile tuturor ființelor.

Devotamentul

În viață, cel mai minunat lucru este devotamentul față de Divin. Trăind în spiritul devotamentului pentru Prezența Divină găsim în tot și toate frumusețea și bogăția incomparabilă. Marea Putere Cosmică a Păcii și a Comorilor Universale, Kamalatmika întrupează acest spirit al dăruirii și oferă tot ceea ce noi am putea căuta în exterior sau în interior. Rugaciunea adresată ei este rugăciunea pentru o existență Divină, infinită, eternă și perfectă, pentru conștiință și fericire. Aceasta este adevărata închinare în fața păcii și comorilor eterne universale ce pune capăt tuturor căutărilor exterioare.

Meditația

Kamalatmika este recunoșterea frumuseții divine manifestate în lumea naturii. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să meditați asupra razelor Soarelui, nu ca forțe materiale, ci ca puteri ale luminii divine, ale vieții și ale iubirii ce hrănesc toate lucrurile și le determină să crească nu numai fizic, dar cu inteligență și virtute. Razele Soarelui, așa cum este arătat în arta egipteană antică și în versurile Rig Veda, sunt mâinile lui Dumnezeu, prin care suntem atinși de harul divin și iluminați.

Transcenderea

Kamalamika prezidează starea de conștiință lumească pe care practicantul -Sadhaka - caută să o înfrâneze și să o depășească în cele din urmă. Grația sa ne revelează ceea ce este „aici și acum” și ne ajută plină de lumină să transcendem.

Prezența Divină

Recunoașterea prezenței divine în formele frumuseții și splendorii este ofrandă adusă Marii Puteri Cosmice a Păcii și a Comorilor Universale, Kamalatmika. Aceasta se poate face prin aprecierea artei sau muzicii, a unui răsărit frumos, a unui chip minunat sau doar prin bucuria de a fi în viață. De asemenea, Kamalatmika se manifestă atunci când participăm la orice este creativ și spiritual în muncă. Toate formele de cult devoțional sunt aspecte ale Marii Puteri Cosmice a Păcii și Comorilor Universale Kamalatmika. Mai precis lucrul cu yantra sau puja - ofrandă de flori, tămâie, lumină și mâncare - sunt modalități de a onora Marea putere Cosmică a Păcii și a Comorilor Universale, Kamalamika. Acestea ar trebui făcute recunoscând că forma exterioară nu este nimic decât o reflectare a Marii Puteri Cosmice a Păcii și Comorilor Universale ce se află în inimile noastre.

Concordia și armonia sunt manifestările distincte ale conștiinței Marii Puteri Cosmice a Pacii și A Comorilor Universale, Kamalatmika cea care pătrunde întregul Univers.

Lumină, încântare și frumusețe.

Această energie puternică este energia mamei divine ce se manifestă egal și imparțial și este forța intensă de mișcare a unui sistem de solar dar și de menținere și organizare a vieții unui mușuroi de furnici. Este iluzia mărimii, a unei cantități care ne determină să privim pe unul mai presus, iar pe celălalt mai mărunt. Dacă privim, dimpotrivă, nu la masa cantității, ci la forța calității, vom spune că furnica este mai presus decât sistemul solar în care locuiește și omul mai presus de toată natura neînsuflețită. Dar aceasta, din nou sunt doar iluzia calității. Când trecem dincolo și privim doar intensitatea mișcării unde calitatea și cantitatea sunt doar aspecte, realizam ceea ce Divinitatea manifestă egal în toată existenta. 

Sry Aurobindo

Progresul spiritual real se măsoară cu adevărat și cu exactitate prin liniștea, seninătatea și calmul, pe care le manifestați în starea de veghe.

Swami Shivananda

Întrebări fregvente

Cele mai dese întrebări

Literal, Yantra înseamnă suport sau instrument. O Yantra este în esență o compoziție geometrică, un instrument sacru pentru contemplare, focalizare și meditație. 

Pentru a-i înțelege adevărata natură noțiunile noastre de geometrie trebuie să cedeze în fața celor ale dinamicii pentru ca apoi să putem realiza puterea yantrei ce crește proporțional cu precizia diagramei și puterea de abstractizare.

Acțiunea sa poate fi văzută ca o deschidere fizică, psihologică și spirituală către înțelegerea misterului. Astfel, yantra stimulează omul să exploreze și să-i dezvăluie misterul care este o legătura între el și cosmos.

O Yantra poate fi la fel de monumentală ca un templu hindus sau mică ca un pandantiv. Indiferent de dimensiunea acesteia aceasta marchează diferite etape în pelerinajul spiritual al omului. 
Acțiunea de realizare a acesteia este imperativ necesară să fie îndreptată către Dumnezeu în comuniune cu sfera de forță a Puterii Cosmice.

Experimentele lui Jung au demonstrat că un astfel de simbol nu este “fabricat”, ci descoperit prin surse interioare. Yantra izvorăște dintr-o constrângere umană universală și întruchipează principii etrene ce nu se îndepărtează de viață, fizic și spiritual.

Yantra acționează ca o cheie și deblochează relația cu energiile corespondente în conștiința personală precum și în cea colectivă. Acestea funcționează ca simboluri revelatoare ale adevărurilor cosmice și ca instrucțiune grafică al aspectului spiritual al experienței umane. Toate formele primare ale yantrei sunt simboluri psihologice corespunzătoare stărilor interioare ale conștiinței umane, prin care este posibil controlul și extinderea forțelor psihice.

Elementele comune ale yantrelor sunt: bindu sau punctul central; triunghiul; patratul și cercul.
În yantră, acestea funcționează ca „forme gând”, care sunt astfel construite încât aspirantul să înțeleagă prin ele diferitele tipare particulare de forță sau dinamică. A te identifica în totalitate cu configurația unei yantre înseamnă a „realiza” sau a elibera forțele inerente pe care le denotă fiecare formă.

Kamalamika, Marea Putere Cosmică a Păcii și a Comorilor Universale ne dezvăluie frumusețea percepției prin care vedem divinitatea în fiecare lucru.

Invocarea sa este invocarea  prosperității, a puterii și a comorilor ascunse.